måndag 19 januari 2009

Upprop

Sverige måste kräva att krigsförbrytelser i Gaza utreds av Haagdomstolen!

De militära attackerna på människorna i Gaza har pågått under tre veckor. Otaliga civila, många av dem kvinnor och barn, har dödats, lemlästas och fördrivits från sina hem. Gaza är idag ett belägrat område. Journalister hindras från att komma in samtidigt som den terroriserade befolkningen inte kan fly. Hjälporganisationers arbete har förstörts och hjälparbetare dödats. FN- byggnader har bombats, sjukhus har satts i brand och det finns indikationer på att vapen med vit fosfor har använts mot Gazas civila. Ockupationsmakten Israel har försökt förhindra att omvärlden informeras om den fasansfulla situationen i Gaza. Richard Falk, expert i internationell rätt och FNs särskilda sändebud för mänskliga rättigheter i det ockuperade Palestina, nekades inträde i Gaza. Den information som trots allt har kommit ut visar att situationen är en humanitär katastrof som förvärras för varje minut. Det råder inte heller några tvivel om att Israel har begått och fortfarande begår allvarliga brott mot den humanitära rätten. Mot den bakgrunden växer kraven på att frågan ska utredas av krigsdomstolen i Haag.

FNs råd för mänskliga rättigheter kallade till ett omedelbart bildande av en internationell kommission för att utreda Israels krigsförbrytelser och brott mot humanitär rätt. Amnesty International har uppmanat säkerhetsrådet att vidta åtgärder för att krigsbrott och andra överträdelser av humanitär rätt och mänskliga rättigheter ska utredas. Navi Pillay, FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, påminde om att brott mot humanitär rätt kan vara krigsförbrytelser för vilka individuellt ansvar kan utkrävas. Vi vill också påpeka att kravet på att ställa Israels regering till svars för begångna krigsbrott nu stöds av en rad israeliska människorättsorganisationer.

Vi som undertecknar detta upprop menar att den svenska regeringen måste agera för att påskynda utredningen av krigsförbrytelserna i Gaza. Vi anser att det internationella samfundet har en skyldighet att upprätthålla den humanitära rättens verkningskraft och att stoppa den strafflöshet som hittills har resulterat i en eskalering av våldet. Vi anser också att det är viktigt att utkräva ansvar där det hör hemma, hos de politiker och militärer som har fattat de avgörande besluten – inte minst för att förebygga en kollektiv moralisk bestraffning av det israeliska folket. Till sist vill vi framhålla att en grundlig utredning av krigsförbrytelser är en nödvändig förutsättning för en framtida försoningsprocess som kan leda till varaktig fred mellan Israel och Palestina.


Om du vill skriva under maila till Gazaupprop@yahoo.seLista över samtliga undertecknare

1. Paulina de los Reyes, Uppsala
2. Edda Manga, idéhistoriker, Göteborg
3. Sven-Eric Liedman, Göteborg
4. Carl-Michael Edenborg, bokförläggare och idéhistoriker
5. Patricia Lorenzoni, forskare, Göteborg
6. Sabine Gruber, forskare Linköping
7. Lena Schröder, docent, Stockholm
8. Anders Kjellqvist Socionom Katrineholm
9. Stellan Vinthagen, lektor, Göteborg
10. Barbro Berg, konsult, Stockholm
11. Gunilla Björklund, Ärla
12. Per-Magnus Johansson, Göteborg
13. Jan Ivar Kvickström, rektor, Flen
14. Anders Neergaard, docent, Lund
15. Ximena Perez, läkare, Uppsala
16. Mario Matteoni, Ärla
17. Stig Carlsson, Tyresö
18. Mikela Lundahl, forskare, Göteborg
19. Juan Velasquez, forskare, Botkyrka
20. Margaret Gärding, doktorand, Stockholm
21. Gunilla Priebe, doktorand, Göteborg
22. Staffan Daimar, lokförare, Gällivare
23. Alejandro González Arriagada, forskare, Stockholm
24. Pia Laskar, forskare, Stockholm.
25. Jan Ivar Kvickström, rektor, Flen
26. Mekonnen Tesfahuney, lektor, Karlstad
27. Ariel González de los Reyes, Göteborg
28. Stefan Helgesson, forskare, Uppsala
29. Dag Retsö, forskare och lärare, Stockholm
30. Sergio Infante, FD, universitetslektor, Stockholm
31. Ann-Marie Lenndin, administratör,Täby
32. Nicolás González de los Reyes, snickare, Göteborg
33. Lena Molin, FD ekonomisk historia, Stockholm
34. Johan Falk, Professor of Spanish, Stockholm
35. Bengt Nordin, arbetsledare, Katrineholm
36. Erik Green, forskare i ekonomisk-historia, Stockholm
37. Malin-Therese Nordmark, Göteborg
38. Jeannette Escanilla, Uppsala
39. Madeleine Eriksson, Umeå
40. Leo Essemyr, Uppsala
41. Michael Azar, författare och docent i idéhistoria, Göteborg
42. Janna Olzon, kommunikatör, Johanneshov
43. Tobias Hübinette, forskare, Botkyrka
44. Catrin Lundström, Sociolog, Uppsala
45. Petri Tahvanainen, Historiker och jur.stud., Stockholm
46. Thaher Pelaseyed, andre vice ordförande Ung Vänster
47. Ann-Carin Landström, områdeschef, Lidköping
48. Soledad Danielsson, Surte
49. Ehsan Ullah Khan, journalist, Lidköping
50. Anita Persson
51. Johanna Värlander
52. Aleksander Motturi, Göteborg
53. Adrian Groglopo, doktorand i sociologi, Umeå
54. Dick Urban Vestbro, professor, Stockholm
55. Jan Strömdahl, Stockholm
56. Cecilia Parsberg, Stockholm
57. Jorge Capelán, Malmö
58. Kerstin Kärnekull
59. Celal Alparslan
60. Sören Sommelius, kulturskribent, Helsingborg
61. Bo Strömbäck, Boden
62. Kick Leijnse, Östersund
63. Marcus Lundgren, statsvetare, Stockholm
64. Magnus Linton, Bogota
65. Inger Lundqvist Leg.Sjuksköterska Bräcke
66. Mats Deland, Uppsala
67. Ulrika Schmauch, Sundsvall
68. Catharina Thörn, forskare, Göteborg
69. Urban Ericsson, Uppsala
70. Mattias Wahlström, doktorand, Göteborg
71. August Torngren Wartin
72. Päivi Vilkkavaara, Specialistsjuksköterska
73. Yolanda Monserratt, Uppsala
74. Esteban A. Calderón, jurist, Stockholm
75. Carola Urrutia
76. Hanna Yousef
77. Jahn Strid
78. Sussan Salman
79. Seluah Alsaati, Spånga
80. Fredrik Hertzberg, lektor, Stockholm
81. Ronny Larsson,
82. Ali Esbati
83. Andrej Slávik, författare, Göteborg
84. Viviana Stechina, Uppsala
85. Jonas Ström, ekonom, Stockholm
86. Birgit Assarson, Stockholm
87. Ingrid Lindberg, Järpen
88. Maria Söderquist, socionom, Lund
89. Ylva Larsdotter, bibliotekarie, Helsingfors, Finland
90. Thomas Hvitfeldt, Johanneshov
91. Cecilia Staland, volontärsamordnare, Uppsala
92. Sinikka Neuhaus
93. Jonas Lindeberg, Nyköping
94. Johanna Lindeberg, Nyköping
95. Hussien Abowarrad
96. Wuokko Knocke
97. Anders Johansson, litteraturkritiker och redaktör, Sundbyberg
98. Inger Harryson, Mörsil
99. Iman Renno, lärare, Uppsala
100. Annette Wikström, Östersund
101. Iman El-Awad studerande, Skövde
102. Anders Svensson, Göteborg
103. Mohammed Aowad
104. Rut Törnkvist, studentpräst, teol.dr. Östersund
105. Jesper Wiklund, Sundbyberg
106. Samer Younes
107. Sissela Nordling Blanco, Uppsala
108. Marita Strand, Trollhättan
109. Hedvig Ekerwald, sociolog, Uppsala
110. Clemens Lilliesköld, Uppsala
111. Björn Rönnblad, läkare Göteborg
112. Ulf Magnusson, ekonomhistoriker, Falun
113. Juan Valencia, Malmö
114. Kerstin Hellström, Östersund
115. Jonas Ek, Student, Malmö
116. Lina Olsson, Student, Malmö
117. Lena Ek, Sjukhuschef, Malmö
118. Lovisa Grahn, Student, Malmö
119. Hans Jönsson, Art Director, Malmö
120. Samuel Edquist, Uppsala
121. Zoltan Tiroler, Jönköping
122. Anita Gustafsson, Uppsala
123. Charlotte Wiberg, Malmö
124. Stig Söderin Östersund
125. Mario Parada, Malmö
126. Lasse Wilhelmson, Täby
127. Eva Olason, sjuksköterska, Stockholm
128. Torsten Jurell, konstnär, Stockholm
129. Fataneh Farahani, forskare, Stockholm
130. Britt Löfgren, utvecklingsledare Uppsala
131. Luz Pardo, Uppsala
132. Ragnar Hedlund, journalist,Skarpnäck
133. Berit Sahlström, Uppsala
134. Rolf Hansson
135. Jakob Lindberg Stockholm
136. Ulla Norberg, Skärholmen
137. Sebastian Gamper Hagberg, Lund.
138. Jessica Lindberg, Stockholm
139. Ola Båth
140. Christel Collin, Umeå
141. Ewa Mangård, Skelleftehamn
142. Anders Emanuelsson, Umeå
143. Urban Stoltz, Umeå
144. Margaretha Boman, Stockholm
145. Hesham Bahari, Furulund
146. Astrid Ericson Bahari, Furulund
147. Johan Furhoff, Stockholm
148. Aysen Furhoff, Stockholm
149. Katarina Grelsson, Uppsala
150. Andrés Flores Delgado, Uppsala
151. Lars Edman, Uppsala
152. Rebecca Larsen, Umeå
153. Anders Svensson, bloggare och aktivist, Göteborg
154. Roy Tabalo Östersund
155. Arne W Andersson, Uppsala
156. Claes Lantz
157. Håkan Engvall, Arvika
158. Raul Leikas, arbetarskrivare, Botkyrka
159. Solveig Norrman, konstnär, Hagfors
160. Richard Soudah
161. Britt Linderoth, Furulund
162. Per-Ove Åström, Alingsås
163. Maj Wechselmann, filmare
164. Mirjam Lagergren Stockholm
165. Snorre Lindquist Arkitekt Bandhagen
166. José Luis Ramírez, Tullinge
167. Ida Dzanovic
168. Niklas Ekstrand
169. Per Backman, Kommunaltjänsteman, Nyköping
170. Johan Emanuelsson
171. Rebecca Hybbinette, Stockholm
172. Astrid Boman, Kalmar
173. Kjell Martinsson, Angered
174. Görrel Westander, Karlstad
175. Masoud Kamali, professor, Mittuniversitet
176. Olov Wikberg, student, Umeå
177. Eva–Lotta Hellstrand, Forserum
178. Eva Adler, Uppsala
179. Kenneth Rasmusson, Lund
180. Jörgen Larsson, Skoghall
181. Bror Kajsajuntti, Luleå
182. Hans Isaksson, pensionär, Vislanda
183. Anders Andersson, Klintehamn
184. Dalia Andersson, Klintehamn
185. Jan Fredriksson, Helsingborg
186. Tommie Jönsson
187. Stefan Lindgren, Skarpnäck
188. Mikael Wiehe, sångskrivare
189. Magdalena Lundgren, Vännäs
190. Roland Mattisson, Holmsjö.
191. Pie Blume, ombudsman, Rönninge
192. Lars Arnkvist
193. Mathias Cederholm, FD och forskare, Malmö
194. Birgitta Thiel, gymnasielärare, Källby
195. Björn Lindquist, Örebro
196. Jan Myrdal, Skinnskatteberg
197. Egon Frid, Riksdagsledamot(v), Skaraborg
198. Björn Eklund, bokförläggare
199. Bo-Hilmer Magnusson, Helsingborg
200. Ulla Wennberg, konstnär, Stockholm
201. Ulf Brånell, Trädet
202. Abdulhadi Khalaf, Lund
203. André Brochu, Malmö
204. Martin Nyberg, Finspång
205. Lena Fridell, Göteborg
206. Sverker Hyltén-Cavallius, FD, forskare Stockholm
207. Gunnel Olsson, etnolog, Helsingborg
208. Marshall Ansell, Märsta
209. Claes-Göran Borg, Lidköping
210. Magnus Torstensson, Borås
211. Mikael Kihlman, Stockholm
212. Kristina W-Hedman, Säter
213. Margareta Skantze, Lyckeby
214. Henry Ascher, barnläkare, docent i barnmedicin, Göteborg
215. Åsa Hedström Youssef Lycksele
216. Eva Gustavsson, universitetslektor, Ronneby
217. Dror Feiler, Stockholm
218. Maud Nordenstam-Haghjo
219. Izzy Young, folklorist, Stockholm
220. Rolf Björnson, Malmö
221. Bertil Rosenberg, adjunkt i historia och samhällskunskap
222. Karin Hollmer, Uppsala
223. Soheyla Yazdanpanah, lärare, Stockholm
224. Intissar Anan, Läkare, Umeå
225. Anna Skantze, Stockholm
226. Maja Fredricsson, butikschef, Stockholm
227. Kerstin Johansson, Lund
228. Larseric Bergqvist, socionom, Skara
229. Ulf Ryberg, manusförfattare, Stockholm
230. Joakim Pettersson, Lund
231. Kristofer Franzén, Enskededalen
232. Nils Lundgren, journalist
233. Lovisa Wikström, Trosa
234. Håkan Westin, Trosa
235. Rosalind Eriksson, tidningsbud, Täby
236. Thomas Eriksson, arbetslös, Täby
237. Håkan Stenberg, Malmö
238. Anna-Karin Palm, Stockholm
239. Ann-margarethe Livh, oppositionsråd (v) Stockholms stad
240. Mikael von Knorring, Aspudden
241. Fereshteh Ahmadi, Uppsala
242. Lennart Palm, historiker, Göteborg
243. Qais Qadri, Utrikes press
244. Rabab Anan, Familjepedagog, Eskilstuna
245. Thomas Wiehe
246. Kit Larsen Hughes, Stockholm
247. Dick Jansson
248. Eva Hamberg
249. Payman Salehi, Eskilstuna
250. Rabab Anan, familjepedagog, Eskilstuna
251. Fatima Anan
252. Eva Kjerström Sjölin, Malmö
253. Kerstin Sinha, Dala-Husby
254. Eva Nyström, doktorand, Uppsala
255. Gus Kaage, Göteborg
256. Ann Runfors, FD i etnologi, Stockholm
257. Malin Lager, Göteborg
258. Elisabeth Dahlqwist
259. Maria Fredriksson, Leuven (Belgien)
260. Mattias Nilsson
261. Marlene Olsson, Östersund
262. Mounir Rabhi Hallner, Filipstad
263. Ulf Nymark, Lund
264. Per Gahrton, ordf Palestinagrupperna
265. Jerry Ramnitz, arkitekt och biståndsarbetare, Yangon Myanmar
266. Gunilla Lundahl, författare, Stockholm
267. Sabrina Doughan, Skellefteå
268. Mohammed Doughan, Skellefteå
269. Mohamad Khattab, Skellefteå
270. Derine Khattab, Skellefteå
271. Maria Parknäs Psykolog, Stockholm
272. Margaretha Löfgren ordf. vänsterpartiet Västerbotten
273. Peter Collvin, Malmö
274. Jessica Fredriksson, Uppsala
275. Per-Olof Ring
276. Eva Mannheimer, Göteborg
277. Jenny Kellerman
278. Karin Södergren, Kungsängen
279. Gunnar Bjursell
280. Rolf Knutsson, författare, Ekerö
281. Viktoria Skarler, Malmö
282. Stig Tybrand Göteborg
283. Lena Knutsson, Ekerö
284. Ulf Eriksson, författare och kritiker, Stockholm
285. Malin Göteman, Uppsala
286. Thomas Tidholm, Arbrå
287. Noor Anani, Umeå
288. Lars Lundqvist, Uppsala
289. Ninna Widstrand, Lund
290. Britt-Mari Gezelius, univ adj, Östersund
291. Berndt Clavier, Malmö
292. Rabie Aldeeb, integrationssekreterare, Eskilstuna
293. Elsa Andersson Hedvkist Umeå
294. Helene Cherif, Trelleborg
295. Ulrika Stahre, kulturskribent, Stockholm
296. Elisabeth Olszon, Göteborg
297. Gunnel Wahlström
298. My Andrén Rosenlind, Göteborg’
299. Per-Olof Åberg, Bollnäs
300. Magnus Nilsson, litteraturvetare, Malmö
301. Melika Bouhlel, student, Stockholm
302. Åsa Linderborg, författare och kulturskribent
303. Dag Hernried, förläggare
304. Bo Erlandsson, Falkenberg
305. Serhat Daran, Stockholm
306. Anna Jörgensdotter
307. Ola Granath, bildkonstnär,Hudiksvall
308. Christer Johansson, Föreningen Emmaus, Björkå
309. Jorge Calbucura, universitetslektor, Östersund
310. Bo Hellgren, Stockholm
311. Karin Paulsen
312. Einar Schlereth
313. Stina Wallhult Svensson
314. Kerstin Ström, läkare, Karlskrona
315. Tomas Andersson Wij, sångare och låtskrivare
316. Ola Enqvist, assistent, Malmö
317. Mattias Yngvesson, cnc-operatör, Kungsbacka
318. Lena Forssell, Tranås
319. Mona Ansari
320. Nicklas Ennab, Malmö
321. Solveig Palmqvist
322. Ulla Nihlén
323. Tomas Nihlén
324. Joanna Castro, socialantropolog, Stockholm
325. Örjan Appelqvist, Stockholm
326. Annika Göran Rodell, Hällefors
327. Britta Kleen, arkitekt, Nacka
328. Jessica Åberg, Umeå
329. Jonas Larsson, Gävle
330. Tove Tidholm, lärare, Stockholm
331. Matti Holstein, Umeå
332. Homa Pakjoo, Stockholm
333. Anders Fänge, Swedish Committee for Afghanistan
334. Sune Björklöf, fil dr Leksand
335. Kersti Björklöf, kulturintendent, Leksand
336. Martin Linde, Göteborg
337. Annica Nilsson Timmele
338. Erika Engberg, Göteborg
339. Khaled Ahmad, Göteborg
340. Maria Alskog, Vännäs
341. Manal Omran, Fagersta
342. Amanda Parknäs
343. Ulf Berwill, kyrkoherde, Ängelholm
344. Christer Fäldt, Falköping
345. Leif Åhman, Vännäs
346. Urban Boström
347. Jan-Erik Lundström, Umeå
348. José Cheo Sanchez, Uppsala
349. Maria Lèvay, Lund
350. Karin Råghall, student, Sundsvall
351. Mikael Eriksson, Uppsala
352. Fayez Chahrstan
353. Jan-Erik Svenblad, Finspång
354. Anna Kihlgren Örebro
355. Raja Salman,
356. Hammad Salman,
357. Magdalena Salman,
358. Sofia Salman
359. Natalie Marcus
360. Marja Ruta
361. Charlotte Wiktorsson, läkare, Göteborg
362. Ekim Caglar, Uppsala
363. Crister Olsson, Helsingborg
364. Christina Wilhelmsson, lärare. Jönköping
365. Eva Hagström, förskollärare, Örebro
366. Nivia Carballeira Suarez, läkare
367. Emma Persson, Göteborg
368. Lotta Ljungquist
369. Ulla Sæther, Lund
370. Stephanie Gilot, ekonomiassistent, Solna
371. Abbas Shokrolahi, Stockholm
372. Jesper Berglund, Angered
373. Lars Wikström, Säter
374. Tove Hultberg
375. Janne Hylen, Höllviken
376. Nils Bolding, Lund
377. Kjell A Johansson, Luleå
378. Lidija Katic, London
379. Mika Wallgren, Skärholmen
380. Thomas Bohman, Enskede
381. Jenny Sjöö Saers, frilansskribent, Uppsala
382. Alexander Regander, Göteborg
383. Josefin Rhedin, Stockholm
384. Jan Larsson, Ludvika
385. Clara Holmström, Malmö
386. Marie Åkesdotter, Tyresö
387. Claes-Uno Frisk, Falköping.
388. Marianne Skoog, lärare, Göteborg
389. Fredrich Legnemark, Socionom, Borås
390. Nicklas Eriksson, fastighetsarbetare, Göteborg
391. Roya Hakimnia läkarstudent Solna
392. Christer Isaksson, Göteborg
393. Mikael Persson, Eslöv
394. Erik Thomsen, Mörkö
395. Dariush Moaven Doust, Göteborg
396. Anna-Karin Larsson, socionom, Malmö
397. André Laszlo, student, Göteborg
398. Anna Ekström
399. Roya Asadpour
400. Karin Holmgren Nilsson, Östra Karup
401. Jan K Persson, konstnär
402. Jonas Öberg, Stockholm
403. Ulrika Dagher
404. Abdimajid Osman, Medicine doktor, Universitetssjukhuset i Linköping
405. Mårten Mellberg, Norrköping
406. Lars Djerf, prost, Stockholm
407. Rebecka Dryselius, Göteborg
408. Jimmy Sand, Göteborg
409. Ingeborg Sevastik, Östhammar
410. Andreas Österberg, Göteborg
411. Lina Selander, Stockholm
412. Fredrik Ehlin, tidskriftsredaktör
413. Suzanne Brockdorff, Helsingborg
414. Gert Andersson, Docent, Lund
415. Khaled Karlosi, Stockholm
416. Tyra Vural, Stockholm
417. Mina Imsirovic, Göteborg
418. Anneli Jonsson, lärarstudent, Stockholm
419. Nima Daryamadj, frilansskribent
420. Börje Tomelius, Södertälje
421. Sofia Engström
422. Lena Holmberg Broström
423. Maria Norberg, Siksjöskogen Åsele
424. Martina Kiibus
425. Leila Aissat Isung, Göteborg
426. Nejra Sinanagic,Göteborg
427. David Ballester, Stockholm
428. Veronica Kallander, Sundbyberg
429. Maja Carlberg, Göteborg
430. Lisbeth Saab, Lund
431. Anna Magnusson
432. Ragnhild Greek
433. Maria Lengquist, Läkarstudent, Stockholm
434. Ann Wånander
435. Stella Huber
436. Raéd Shaqdih
437. Amanda Johansson, Student, London
438. Dervis Isbitirici, Uppsala
439. Kerstin Olerud, Uppsala
440. Gudrun Schyman
441. Bo Erlandsson, Falkenberg
442. Maria Persson, församlingspedagog, Munka Ljungby
443. Anna Edoh
444. Maggie Eriksson gymnasielärare Örnsköldsvik
445. Ingemar Gidenstam, Arbetsmiljöingenjör, Kungälv
446. Ulrika Olovson, Stockholm
447. Hansi Loman, Västerås
448. Teresa Holmberg, konstnär, Sibbhult
449. Cissi Svärdström, konstnär, Kalmar
450. Matilda Baraibar, doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet
451. Anna Herdy, lärarstudent, Tumba
452. Denisa Mujasevic, student, Göteborg
453. Lena Sahlée Persson, präst, Munka Ljungby
454. Mats Eriksson konstnär
455. Alejandra Ezpeleta, tolk, Uppsala
456. Antonio Marincevic, läkare, Uppsala
457. Linda Ellegaard Nordström, busschaufför, Umeå
458. Per-Olov Trosell
459. Liisa Dahlqvist, student, Lund
460. Azzam Khalaf, Lund
461. Bassam Achour, högstadielärare, Umeå
462. Alexander Stenroos, studerande, Lund
463. Eva Ernfors, antropolog, fil.dr. Stockholm
464. Magnus Sandelin, journalist, Göteborg
465. Lena Gunnarsson, forskare, Örebro
466. Louise Lilliesköld, Uppsala
467. Emma Henning, Göteborg
468. Kim Elofsson, Örebro
469. Per Leander, Stockholm
470. Guillermo Garroz
471. Britt-Marie Petersson, Ängelholm
472. Krister Andersson, ordförande vänsterpartiet Dalarna och omvårdnadsassistent
473. Jimmy Ahnstedt
474. Baker Boubaker
475. Mirela Hiros
476. Walid Anan, Hässelby
477. Ida Nygren
478. Sanna Tielman-Lindberg, FD sociologi, Uppsala
479. AnnaLisa Eneroth, fd lärare
480. Roger Pernling, Mora
481. Maria Pohn, sjuksköterska, Örebro
482. Bo Simeon Eriksson, konstnär och poet, Gävle
483. Anne Sörman, författare
484. Arne Sundelin, författare
485. Britta Pettersson, Göteborg
486. Jens Hyllner, Malmö
487. Li Rodziewicz
488. Britta Ring, Stockholm
489. Hanna Finmo, Stockholm
490. Lena Edwall
491. Belma Filipovic, Göteborg/Stockholm
492. Hediye Güzel, vänsterpartiet Nacka
493. Nazem Tahvilzadeh
494. Tjalle Gustavsson
495. Mats Pertoft, Riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna
496. Bo Eliasson, Lidköping
497. LiseLotte Olsson, Riksdagsledamot (v)
498. Stefan Kostenniemi, Pajala
499. Zana Muhammad
500. Lena Lönnqvist, rektor Sjöviks folkhögskola
501. Urban Werger, präst, Ängelholm
502. Agneta Kellgren, journalist, Sveriges Radio
503. Fanny Pérez, Uppsala
504. Marie Fredriksson, Stockholm
505. Göran Hervén, kyrkoherde Munka Ljungby
506. Jonas Lamprecht, Mariestad
507. Gunilla Samberg, konstnär, Umeå
508. Helena Duroj
509. Åsa Åström, Vännäs
510. Peter Vestberg, Furudal
511. Mona Bonta Bergman, informatör, Umeå
512. Mahnaz Razavi
513. Claes Hellman, Torsö/Mariestad, Sweden
514. Mikael Wallgren, Spekeröd
515. Lars Johansson
516. Hjalmar Falk, Göteborg
517. Jan Hylen
518. Thony Glans, Motala
519. Lena Tjäder, Pajala
520. Kerstin Diedrich, konstnär, Stockholm
521. Göran Gidenstam, konstnär, Stockholm
522. Rizah Trokic, Stockholm
523. Jonas Joelson, copywriter, Stockholm
524. Ernst Kaltenbrunner, Rönninge
525. Annika Strohl, förskollärare, Stockholm
526. Ammar Makboul, projektledare Stockholm
527. Oscar Mangione, daglönare och tidskriftsredaktör
528. Mats Larsson, Psykoterapeut, Stockholm
529. Anita Persson, kulturarbetare
530. Helena Fernández, Göteborg
531. Per Nygren
532. Tom Westerberg, Helsingfors
533. Fredrik Olsson, Stockholm
534. Bo Holmberg, Lund
535. Gabor Tiroler, Uppsala
536. Monzer El- Sabini, Ungdomspedagog, Göteborg
537. Andjeas Ejiksson, Stockholm
538. Singoalla Tiroler, Uppsala
539. Annika Rydenstam, Göteborg
540. Thomas Caesar, förläggare, Lysekil
541. Margareta Marin, bokförläggare och översättare, Lysekil
542. Lars-Åke Kastling, Stockholm
543. Bertil Sundin, Professor in Musical Education
544. Charlotte Svärdström, journalist
545. Mohamad Zamanoun, Uppsala
546. Kenneth K. Tangen, student, Norway
547. Linnéa Axelsson, Umeå/Berlin
548. Jenny Holmlund, Göteborg
549. Louise Thorn
550. Lena K Andersson, översättare Uppsala
551. Ann-Sofie Jakobsson, Malmö
552. Daniel Lindström
553. James Jonsson, Uppsala
554. Noemi Ivanova, Stockholm
555. Carlos Roberto Rodríguez González
556. Johanna Ehlin, student, Uppsala
557. Mats Benselfelt, Järna
558. Kjell Reichenberg, barnläkare, Göteborg
559. Anders Johansson, litteraturkritiker och redaktör, Sundbyberg
560. Marie Lundström
561. Kjell Hallingfors, Umeå
562. Dajana Mehdin, Göteborg
563. Daniel Sandman, Kiruna
564. Anders Söderberg, Trelleborg
565. Azar Söderberg, Trelleborg
566. Jan Hjärpe, professor emeritus, Lund
567. Hosein Mahini, kulturarbetare Göteborg
568. Christer Lindsjö, Metallare Göteborg
569. Ludvig Nordahl, Göteborg
570. Karin Nilsson, Köpmanholmen
571. Tord Östrand
572. Harriet Aurell, Årsta
573. Eva Gustafsson, administratör, Uppsala universitet
574. Ulla Grytt
575. Engin Zufer, Civilingenjör, Malmö
576. Eddy Nehls, etnolog, Göteborg
577. Johanna Lauri, Stockholm
578. Maria Öhman, Stockholm
579. Arne Malmgren, jurist, Varberg
580. Karin Sohlgren, Spånga
581. Colette Benjamin, Lund
582. Lama Ziegelwagner, Norrköping
583. Anette Lykke Lundberg, filmklippare
584. Dennis Olsson, Partille
585. Jan Ulvås, Stockholm
586. Nils Tengdahl, Göteborg
587. Jonas Söderqvist, Enskede
588. Christina Olofson, filmregissör
589. Andrea Castro, Göteborg
590. Leonardo Tengdahl, Göteborg
591. Britt-Marie Olander, Göteborg
592. Per Carleson, filmare
593. Hakon Malmborg, Bromma
594. Pat Marino, Intendent, Knivsta
595. Martin Korpi, Forskarstuderande, Handelshögskolan, Stockholm
596. Christer Ekholm, Göteborg
597. Eva Paulsson, fd journalist/redaktör, Stockholm
598. Eva Hassel Calais, Stockholm
599. Irene Österlund, Visby
600. Lisa Palmlöf, läkare, Stockholm
601. Mohamed El-Masri
602. Said El-Masri
603. Liisa Byberg, Uppsala
604. Ulrika Winbäck
605. Gustaf Björck, teol lic, Uppsala
606. Per Hedqvist, Umeå
607. Katrin Mandl, Uppsala
608. Miguel Rodriguez Alcazar, Göteborg
609. Mia Edvardson, Göteborg
610. Jonathan Lagnebjörk, Stockholm
611. Ulla Premmert, lärare, Höör
612. Tahera.H.Shaykh, Göteborg
613. Robinson Fernández, Göteborg
614. Göran Dahlberg, redaktör, Göteborg
615. Kaj Johansson, it-ansvarig, Flen
616. Lena Sommestad
617. Maj-Britt Niklasson, Konstnär, Stockholm
618. Wajyha Salem Anan
619. Wilbert Melara
620. Daniella Melara
621. Abdulhakim Salem
622. Patrik Aarnivaara, Malmö
623. Jeanette Blomquist Aland
624. Kerstin Axelsson
625. Magnus Hörnqvist, FD kriminologi, Stockholm
626. Sara Ekblad, socionom, Stockholm
627. Mehmet Nuri Koluman, waiter, Diyarbakir/Stockholm
628. Stefan de Vylder, Stockholm
629. Hussein Farhat
630. Helene Egnell, Stockholm
631. Fredrik Lennartsson
632. Adam Netzen, Alingsås
633. Inga-Lisa Sangregorio, Täby
634. Arne Berglund, Umeå
635. Gudrun Berglund. Umeå
636. Hans Hallström Vinninga
637. Marianne Bengtsson
638. Mikael Ljungström, Göteborg
639. Peter Mayers, översättare, Örbyhus
640. Jonas Wahkins, Göteborg
641. Peter Nilsson, Klässbol
642. Eva Byegård, grafiker, Uppsala
643. Anders Gyllander Norrköping/Helsingfors
644. Maria Gustafsson
645. Carmen Blanco Valer, Uppsala
646. Nabil Zayyat, Lidköping
647. Said Ghanam, Lidköping
648. Cristina Kvist, Lidköping
649. Kristina Boréus, forskare, Solna
650. Jonas Sjölander, historiker, Karlskrona
651. Signe Bäck, Stockholm
652. Ylva Berglund
653. Arash Hakimnia, student, Stockholm
654. Marianne Danielsson, Uppsala
655. Mikael Eriksson, konsult, Stockholm
656. Anton Klepke, student, Hägersten
657. Yosief Teklu, Sundbyberg
658. Mahmoud al Absi. Lidköping
659. Alaa Agha, Lidköping
660. Golbarg Bashi
661. Ewa Brånin, Narken
662. Anders Jalmarsson Borlänge
663. Christer Öjring, Norrköping
664. Rafael Czeszejko, Gävle
665. Helena Brånin, Umeå
666. Leo Berglund, Göteborg
667. Ulrika Wernesjö, handläggare, Göteborg
668. Elisabet Steiner, Adliswil (Schweiz)
669. Lasse Martinssen
670. Lars Johansson
671. Paul de la Garza
672. Andrea Mannberg, Umeå
673. Ana Maria Parra Sandström, Uppsala
674. Elena Berg Österdahl
675. Mikael Olofsson
676. Jonas Bäckström
677. Sofie Olsson, Stockholm
678. Marietta Delgado Melo, Uppsala
679. Stina Bergman Blix
680. Dan Ljung, snickare, Göteborg
681. Tobbe Assiego, Uppsala
682. Kerstin Wannmyr, Stockholm
683. Gunilla Burstedt, Göteborg
684. Hania Kazem, Göteborg
685. Gunila Ambjörnsson, Stockholm
686. Maria Vallström, forskare, Söderhamn
687. David Lindberg, förlagsredaktör, Lund
688. Annette Törnquist, docent, Uppsala
689. Aleksander Loit professor em. Uppsala
690. Ali Syed
691. Kent Malmqvist
692. Mikael Vallström, forskare, Söderhamn
693. Josefine Arenius, Örebro
694. Johan Karlsson, Malmö
695. Anne Adhiambo Umeå
696. Anders Jeffring, leg. psykolog, Linköping
697. Johanna Palm
698. Per Nyström, Linköping
699. Magnus Lindskog, läkare, Uppsala
700. Raymond Wigg, Landstingsråd (mp)
701. Mats Morell, Uppsala
702. Adrian Holmgren
703. Stefan Melander
704. Werta Houman
705. Lars Jönsson, Nacka
706. Maria Marteleur, Uppsala
707. Magnus Rei-Ho Lundgren, Stockholm
708. Lotta Johansson, Folkmusikproducent, Falun
709. Martí Manen, Stockholm
710. Camilla Östgren - Smedjebacken
711. Mats Einarsson, Botkyrka
712. Anna Åkerlund
713. Mats Gustavsson
714. Wilhelm Jungward
715. Katarina Mattsson, forskare, Hägersten
716. Camilla Nygren, Göteborg
717. Henrik Säfwenberg
718. Hansalbin Sältenberg, Uddevalla
719. Ulla Salmi, Stockholm
720. Lisa Modée, Stockholm
721. David Modée Träff, Stockholm
722. Matz Söderlund, Gävle
723. Akbar.Sayah
724. Nahid Saffarzadeh
725. Åsa Wall Lorentzi
726. Maria Westerlund
727. Irene Molina, Uppsala
728. Lina Herbertsson, student, Lund
729. Elnaz Alizadeh, projektledare, Uppsala
730. Lena Sohl, Uppsala
731. Catrine Andersson, doktorand, Uppsala
732. Mikael Malmaeus, Uppsala
733. Sofia Dahlgren
734. Martin Fredriksson, Uppsala
735. Anna Nilsson, Emmaus Stockholm
736. Herman Geijer, Tankesmedjan Konflikt, Uppsala
737. Göran du Rées, professor vid Filmhögskolan i Göteborg
738. Pär Zetterberg, Uppsala
739. Hindrik Öunpuu, Knivsta
740. Monika Elfström
741. Erik Pelling, ledamot (S) Uppsala kommunfullmäktige
742. Mino Purasell, Sundbyberg
743. Linda Lundmark, Umeå
744. Jens Andersson, Johanneshov
745. Emil Eldebrink, Stockholm
746. Jens Attefjord, Göteborg
747. Bora Jukovic, Sollentuna
748. Emina Jukovic, Sollentuna
749. Zaim Jukovic, Sollentuna
750. Emir Jukovic, Solna
751. Anne-Sofie Kalat, doktorand, Uppsala
752. Regina Mucwicki Mabrouk, konstnär, Uppsala
753. Moa Jonsson Länne, Göteborg
754. Lisa Rönnbäck, Stockholm
755. Fredrik Lange
756. America Vera Zavala, dramatiker, Stockholm
757. Suheer Sherif, lärarstuderande, Stockholm
758. Sebastian Johans, journalist, Uppsala
759. Robert Karlsson, Stockholm
760. Gustaf Ödquist, präst, Göteborg
761. Elisabeth Sasse, Stockholm
762. Petra König, Stockholm
763. Susanna Johansson, Lidköping
764. Johan Sandström, Stockholm
765. Linda Österberg, Stockholm
766. Eva Blomqvist, vårdbiträde, Lidköping
767. Rikard Björk, skådespelare, Göteborg
768. Mia Engberg
769. Jarl Nilsson, Uppsala
770. Annika Strandell
771. Matti Utstrand, Stockholm
772. Oskar Mangold, Göteborg
773. Silvia Hammarberg, Solna
774. Ulrika Kindstedt
775. Håkan Bengtsson
776. Levi Gonçalves, Stockholm
777. Johan Matthiessenen
778. Mohammed Almawed, Alawdaförening, Göteborg
779. Mona Abbas, Kvinnor för Fred i Palestina, Göteborg
780. Hassna Abbas, Kvinnor för Fred i Palestina, Göteborg
781. Sabri Hajir, Palestinska riksförbundet, Göteborg
782. Osama Abdelhalim, Palestinska riksförbundet, Göteborg
783. Monika Edgren, forskare, Lund
784. Lars Edgren, Lund
785. Ulla Maarouf, Göteborg
786. Marina Stagh, Stockholm
787. Sara Wittzell
788. Mohammad Ahmed, Katrineholm
789. Razan Alkafri, Uppsala
790. Oguz Schagatay, Stockholm
791. David Norlin, Göteborg
792. Sharareh Akhavan, Skövde
793. Anette Zeilon
794. Inger Styrbjörn, präst
795. Anette Zeilon
796. Israa Maarouf
797. Mohammed Maarouf
798. Alaa Maarouf
799. Essam Maarouf
800. Ahmad Maarouf
801. Hayfa Kassim
802. Eva Byberg, Stockholm.
803. Mohammad Abdulhadi, Alingsås,
804. Bilal Abdulhadi
805. Christina Österstad
806. Martin Björnsson, Linköping
807. Lena Högberg
808. Matilda Pearson, Malmö
809. Agneta Klingspor, författare
810. Eyad Malaka, Göteborg
811. Helene Brewer
812. Annette Carnhede, Nässjö
813. Anita Berger, Uppsala
814. Jacob Hellgren, Stockholm
815. Georgette Hellgren, Stockholm
816. Siham Aranki, Stockholm
817. Tony Nassar, Stockholm
818. Aziz Aranki, Stockholm
819. Stavros Giangozoglou (s) – politisk sekreterare i Uppsala Kommun
820. Rikard Eriksson, Umeå
821. Sonja Vidén, Täby
822. Mårten Berglund, Uppsala
823. Mia Andersson, Göteborg
824. Anna Gustafsson, Linköping
825. Lena Hartwig, kommunalråd (S), Uppsala
826. Gerd Holgersson, Stockholm
827. Börje Rejhed, socialarbetare, Stockholm
828. Markus Blomberg, Malmö
829. Tandi Agrell, Stockholm
830. Veronica Svärd, Stockholm
831. Staffan Lijas, Leksand
832. Mustafa S. A. Hamada, student, UK
833. Ramsi Dawoud, Motala
834. Hanna Andersson, Göteborg
835. Osama Sina, Lidköping
836. Saed Abed, Lidköping
837. Ingemar Rhedin
838. Petra Lidbom Cerdic
839. Joakim Nilsson
840. Åsa Nordberg Mölndal
841. Victoria Schelander, Sundbyberg
842. Theresa-Lee Zonars
843. Gry Pärnerklint
844. Georg von Baumgarten
845. Eva Persson, tidskriftsredaktör, Stockholm
846. Jenny Tunedal poet, Stockholm
847. Helena Eklund, Stockholm
848. Ivana Petrovic
849. Elias Aupaix persson
850. Olle Strandberg, Farsta
851. Ingrid Bjursell
852. Veronica Eriksson
853. Jakub Srebro, Stockholm
854. Somaya Salim
855. Lars Jönsson, Nacka
856. Lars Åström, Sundvall
857. Anahita Nikman, Lillehammer
858. Joakim Stampe, konstnär, Göteborg
859. Elnaz Azari, student, Stockholm
860. Marie Körner, Lund
861. Maja Staf. Malmö
862. Marie Olofsson
863. Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd (v)
864. Fadi Taha, Lidköping
865. Erika Löfgren, Stockholm
866. Ola Borgström
867. Marika Hageltorn, leg psykolog, Göteborg
868. Lena Lönnqvist, rektor Sjöviks folkhögskola
869. Ingegärd Bergsmark, Stockholm
870. Inger Kullgraf, Lund
871. Alexandra Esser, Piteå
872. Klara Segerson
873. Andres Garcia Miranda
874. Gunilla Nilsson, Stockholm
875. Anders Ramsay, Lund
876. Jonas Melander
877. Malin Persson, Göteborg
878. Johan Lidén. Sundbyberg
879. Kina Thorsell, Mölndal
880. Nadya Valencia, Stockholm
881. Mia Leufvén
882. Anna Nilsson, Borås
883. Anna Widén
884. Jenny Gustafsson
885. Lasse Jakobsson, KF och KS-ledamot (v), Umeå
886. Gun- Britt Karlsson, läkare Stigtomta
887. Göran Ekström, Nyköping
888. Martin Hanson, studerande, Storvik
889. Mohamad Zamanoun, Uppsala
890. Anna-Maria Matala, Uppsala
891. Henrika Thomasson, förläggare
892. Markus Holmquist, biolog, Kinna
893. Mats Bengtsson, Grycksbo
894. Stefan Bothén, Stockholm
895. Hans Linde, riksdagsledamot (v)
896. Rawia Morra
897. Per-Åke Moström, läkare, Göteborg
898. Anna Hjelmström, Skutskär
899. Martin Höglund, Jönköping
900. Henric Axéll, lärare, Södertälje
901. Malena Engström Lindberg, Stockholm
902. Martin Olsson
903. Lars Jonsson, Gustafs
904. Gunnel Cederlöf, Uppsala
905. Linda Lundmak, socionom, Stockholm
906. Bengt-Göran Paradis, Lund
907. Teodora Abda, ekonomiansvarig och förbundsordf. Sundbyberg
908. Jaana Karjala, barnläkare, Eskilstuna
909. Jörgen Söfelde, Göteborg
910. Felix Runell, Norrköping
911. Anna Nilsson, Stockholm
912. Elin Forssell, konstnär, Uppsala
913. Tobias Johansson, Piteå